View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000969CATS.cacert.orgTranslation: User Interfacepublic2012-12-27 17:13
ReporterTed Assigned ToTed  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityN/A
Status needs review & testingResolutionopen 
Summary0000969: User Interface Translation to Dutch
DescriptionSee language file https://svn.cacert.org/CAcert/Education/CATS/lang/dutch.php
TagsNo tags attached.
Attached Files
dutch.diff (15,252 bytes)   
--- dutch.org.php	2011-10-02 10:02:41.611338140 +0200
+++ dutch.php	2011-10-02 11:00:03.515067551 +0200
@@ -1,28 +1,28 @@
 <?php
-define("accept_Login_01","U bent niet geregistreerd. <br />Controleer a.u.b. onderstaande certificaat informatie en bevestig uw registratie.");
+define("accept_Login_01","U bent niet geregistreerd. <br />Controleer a.u.b. uw certificaat informatie en bevestig uw registratie.");
 define("accept_Login_02","certificaat informatie");
 define("accept_Login_03","Uitgegeven aan:");
-define("accept_Login_04","Common Name (CN)"); /* to be translated. */
+define("accept_Login_04","Common Name (CN)");
 define("accept_Login_05","Serie Nummer");
 define("accept_Login_06","Email adres");
 define("accept_Login_07","Uitgegeven door :");
 define("accept_Login_08","Organisatie (O)");
 define("accept_Login_09","Organisatie afdeling (OU)");
 define("accept_Login_10","Uitgegeven op");
-define("accept_Login_11","Tenminste Houdbaar tot");
+define("accept_Login_11","Vervalt op");
 define("accept_Login_12","Uzelf registreren met dit certificaat?<br /><br />".
-             "Enkel het serienummer van het certificaat zal opgeslagen worden. Als u echter een gedrukte oorkonde wil aanvragen na succesvol afleggen van de toets kan de oorkonde alleen uitgegeven worden met de Common Name van het certificaat!<br />".
-             "Gedrukte oorkondes kunnen niet worden uitgegeven voor anonieme certificaten (Common Name \"CAcert WoT User\")."); /* translation to be finished */
+             "Enkel het serienummer van het certificaat zal opgeslagen worden. Als u echter een gedrukt attest wil aanvragen na succesvol afleggen van de toets kan het attest alleen uitgegeven worden met de Common Name van het certificaat!<br />".
+             "Gedrukte attesten kunnen niet worden uitgegeven voor anonieme certificaten (Common Name \"CAcert WoT User\").");
 define("accept_Login_13","Geldigheid:");
-define("Button_01","cre�er een nieuw onderwerp");
+define("Button_01","cre&#235;er een nieuw onderwerp");
 define("Button_02","terug naar onderwerp management");
 define("Button_03","terug naar vragen-management");
 define("Button_04","nieuwe vraag");
 define("Button_05","toon als lijst");
 define("Button_06","toon als lijngrafiek");
 define("Button_07","toon als staafgrafiek");
-define("Button_08","beste antwoorden");
-define("Button_09","slechste antwoorden");
+define("Button_08","beste antwoord");
+define("Button_09","slechste antwoord");
 define("Button_10","aanmelden gelukt");
 define("Button_11","opslaan");
 define("Button_12","wijzigingen opslaan");
@@ -33,11 +33,12 @@
 define("Button_17","statistische informatie");
 define("Button_18","gebruikers informatie"); /**/
 define("Button_19","toets statistieken");
-define("Check_Cert_01","If you wish to get a document via postal service or via email, your name has to be included in the certificate!<br /> You can go ahead with the registration, but you can't choose the options <i>send via postal service</i> or <i>send via email</i>.<br /> The other choice is, you can cancel this registration and register with another certificate, in which your name is included."); // ToDo
-define("certificateDocu_01","If you like we can engross a document stating that you have sucessfully passed the Assurer test. The Document will be issued to your name as stated in your digital certifcate."); // ToDo
-define("certificateDocu_02","No, I don't need that document."); // ToDo
-define("certificateDocu_03","Yes, please send me the document as a pdf attachment via email (We use the email-address and name provided in the certificate)"); // ToDo
-define("certificateDocu_04","Yes, please send me the document via postal service to the following address :"); // ToDo
+define("Check_Cert_01","Indien u een document per post of per email wenst te ontvangen, dan moet uw naam in het certificaat opgenomen zijn!<br />
+U kan verder gaan met de registratie, maar u zal de optie <i>verstuur per post</i> of <i>verstuur per email</i> niet kunnen kiezen.<br />Indien u wenst kunt u deze registratie annuleren en uzelk opnieuw registreren met een ander certificaat, waarin uw naam opgenomen is.");
+define("certificateDocu_01","Indien u wenst kunnen we een document opmaken waarin wordt bevestigd dat u geslaagd bent voor de Assurer test. Het document zal opgemaakt worden op uw naam, zoals aanwezig in uw digitaal certificaat.");
+define("certificateDocu_02","Nee, ik heb dit document niet nodig.");
+define("certificateDocu_03","Ja, stuur me a.u.b. het document als een pdf bijlage per email (we gebruiken het email adres en uw naam zoals opgenomen in het certificaat.)");
+define("certificateDocu_04","Ja, stuur me a.u.b. het document per post naar het volgende adres:");
 define("certificateDocu_05","voornaam");
 define("certificateDocu_06","achternaam");
 define("certificateDocu_07","straat");
@@ -50,9 +51,9 @@
 define("Class_Answer_02","antwoorden");
 define("Class_Answer_03","antwoord");
 define("Class_Answer_04","Er moeten minimaal 2 antwoorden opgegeven worden.");
-define("Class_Answer_05","Tenminste 1 antwoord moet als 'correct' gemarkeerd worden. En er moeten minimaal 2 antwoorden opgegeven worden.");
+define("Class_Answer_05","Tenminste 1 antwoord moet als 'correct' gemarkeerd worden en er moeten minimaal 2 antwoorden opgegeven worden.");
 define("Class_Answer_06","Tenminste 1 antwoord moet als 'correct' gemarkeerd worden.");
-define("Class_Answer_07","In a cloze correct and incorrect answers must be different"); // ToDo
+define("Class_Answer_07","In a cloze correct and incorrect answers must be different"); // todo: cloze?
 define("Class_Answer_08","Er moet tenminste 1 correct en 1 incorrect antwoord zijn.");
 define("Class_Answer_09","waar");
 define("Class_Answer_10","niet waar");
@@ -60,32 +61,32 @@
 define("Class_Progress_02","Te veel informatie opgeslagen in de database."); /* geh�rt zu Lernfortschritte_angezeigt */
 define("Class_Progress_03","Beeld van de laatste");
 define("Class_Progress_04","toetsen.");
-define("Class_Progress_05","No more data available"); // ToDo /*Bsp: Keine weiteren Infos zu : 5 Fragen */
-define("Class_Progress_06","No more information available for:"); // ToDo
-define("Class_Progress_07","question(s)"); // ToDo
-define("Class_Progress_08","incorrectly answered questions"); // ToDo
+define("Class_Progress_05","Geen verdere informatie beschikbaar"); /*Bsp: Keine weiteren Infos zu : 5 Fragen */
+define("Class_Progress_06","Geen verdere informatie beschikbaar voor:");
+define("Class_Progress_07","vraag/vragen");
+define("Class_Progress_08","fout beantwoorde vragen");
 define("Class_Question_01","Klik voor meer informatie over dit onderwerp");
 define("Class_Question_02","deactiveer vraag");
-define("Class_Question_03","activeer vraag");
+define("Class_Question_03","activeer vraag ");
 define("Class_Question_04","verwijder vraag");
-define("Class_Question_05","Geen vragen in de database");
+define("Class_Question_05","Geen vragen beschikbaar in de database");
 define("Class_Question_06","details van de vraag");
 define("Class_Quiz_01","Er zijn niet voldoende vragen over dit onderwerp. Kies a.u.b. een ander onderwerp.");
 define("Class_Quiz_02","toets");
 define("Class_Quiz_03","Evaluatie van de toets");
 define("Class_Quiz_04","Uw totaal score is :");
-define("Class_Quiz_05","Minimum resultaat voor deze toets is :");
+define("Class_Quiz_05","Minimum vereist resultaat voor deze toets :");
 define("Class_Quiz_06","U heeft gehaald: "); /*Bsp: You have reached 0 % .... */
 define("Class_Quiz_07","en daarmee bent u"); /* You have reached 0 % and so you did not pass  */
-define("Class_Quiz_08","door.");
+define("Class_Quiz_08","geslaagd.");
 define("Class_Quiz_09","gezakt.");/*Bsp:You have reached 0 % and so you did not pass */
-define("Class_Quiz_10_AnonymousCert", "U maakte de toets m.b.v. een anoniem certificaat. U kunt dus geen gedrukte of PDF oorkonde aanvragen.<br />");
-define("Class_Quiz_11_RequestCert", "Oorkonde aanvragen");
+define("Class_Quiz_10_AnonymousCert", "U maakte de toets m.b.v. een anoniem certificaat. U kunt dus geen gedrukt of PDF attest aanvragen.<br />");
+define("Class_Quiz_11_RequestCert", "Attest aanvragen");
 define("Class_Quiz_12_ExplainCert", "In verband met privacy richtlijnen mogen we hier geen persoonlijke gegevens verzamelen of bewaren.<br /><br />".
-                  "Om een gedrukte of PDF oorkonde aan te vragen kunt u een email sturen naar <a class=\"http\" href=\"mailto:education@cacert.org?subject=Certificate for AssurerChallenge\">education@cacert.org</a> waarin u schrijft of u een gedrukte versie of een PDF versie wilt. Indien u een gedrukte oorkonde wilt, voeg dan uw post adres toe.<br />".
+                  "Om een gedrukt of PDF attest aan te vragen kunt u een email sturen naar <a class=\"http\" href=\"mailto:education@cacert.org?subject=Certificate for AssurerChallenge\">education@cacert.org</a> waarin u schrijft of u een gedrukte versie of een PDF versie wilt. Indien u een gedrukt attest wilt, voeg dan uw post adres toe.<br />".
                   "De email mag <a class=\"http\" href=\"education_2010.txt\">versleuteld</a> worden, en <b>moet ondertekend worden met het certificaat dat gebruikt is tijdens het maken van de toets</b>. D.m.v. het serienummer kan gecontroleerd worden dat u de toets gehaald heeft.".
                   "<br />Kijk bij het \"Aangemeld als:\" vak in de rechter bovenhoek om te zien welk certificaat u momenteel gebruikt.<br />".
-                  "<br /><em>Voor gedrukte oorkondes vragen wij een donatie van 5 EUR voor verzending binnnen Europa, en 10 EUR voor verzending buiten Europa, i.v.m. de handelings en verzendkosten.<br />". /**/
+                  "<br /><em>Voor gedrukte attesten vragen wij een donatie van 5 EUR voor verzending binnnen Europa, en 10 EUR voor verzending buiten Europa, i.v.m. de handelings en verzendkosten.<br />". /**/
                   "Om te doneren kunt u een van onderstaande Paypal knoppen gebruiken, <a class=\"http\" href=\"https://www.cacert.org/index.php?id=13\">https://www.cacert.org/index.php?id=13</a> toont alle methoden om te doneren aan CAcert.</em><br />".
                   "<br />Excuses voor eventueel ongemak.<br />");
 define("Class_Quiz_13_Donate5", "5 EUR voor verzending binnen Europa");
@@ -96,14 +97,14 @@
 define("Class_Topic_04","minimum resultaat");
 define("Class_Topic_05","bewerk onderwerp");
 define("Class_Topic_06","activeer onderwerp");
-define("Class_Topic_07","Deactiveer onderwerp: Alle vragen over dit onderwerp zullen ook gede�ctiveerd worden.");
-define("Class_Topic_08","Verwijder dit onderwerp, met alle toegevoegde vragen en antwoorden");
+define("Class_Topic_07","Deactiveer onderwerp: alle vragen over dit onderwerp zullen ook gede&#228;ctiveerd worden.");
+define("Class_Topic_08","Verwijder dit onderwerp, met alle gerelateerde vragen en antwoorden");
 define("Class_Topic_09","Min. percentage moet een nummer zijn, en mag niet groter dan 100 zijn");
 define("Class_Topic_10","Onderwerp bestaat al.");
 define("Class_Topic_11","Aantal vragen moet een positieve integer zijn.");
 define("Class_Topic_12","minimum resultaat");
 define("Collect_Question_01","Deze vraag bestaat al.");
-define("Collect_Question_02","Ten minste 1 'gat' moet gedefineerd zijn. Gaten worden gedefineerd met [ ]. Het goede andwoord moet tussen de haken staan. Alle haken moeten gesloten worden.");
+define("Collect_Question_02","Ten minste 1 'gat' moet gedefineerd zijn. Gaten worden gedefineerd met [ ]. Het goede antwoord moet tussen de haken staan. Alle haken moeten gesloten worden.");
 define("Collect_Question_03","vraag invullen");
 define("Function_getContent_01","Welkom");
 define("Function_getContent_02_Intro",'<div class="centered">Voor een korte introductie kijk a.u.b. even op de <a href="http://wiki.cacert.org/wiki/AssurerChallenge" rel="external">WiKi</a>.</div><br />');
@@ -121,7 +122,7 @@
 define("Global_04","datum");
 define("Global_05","Resultaat");
 define("Global_06","ID");
-define("Global_07",'<h4 class="centered">Onvoldoende gegevens</h4>');
+define("Global_07",'<h4 class="centered">Geen gegevens beschikbaar</h4>');
 define("Global_08","vraag");
 define("Global_09","onderwerp");
 define("Global_10","rang"); /* translation to be finished */
@@ -131,11 +132,11 @@
 define("Global_14","Nee");
 define("Global_15","correcte antwoorden in %");
 define("Global_16","U bent momenteel niet aangemeld");
-define("Global_17","Login failed! A valid CAcert client certificate is required."); // ToDo
-define("Global_18","Question ID"); // ToDo
-define("Global_19","Login failed"); // ToDo
+define("Global_17","Login mislukt! Een geldig CAcert client certificaat is vereist.");
+define("Global_18","Vraag ID");
+define("Global_19","Login mislukt");
 define("Global_20","omschrijving");
-define("Index_01","Aangemeld als :");
+define("Index_01","aangemeld als :");
 define("Login_01","Uw certificaat kon niet gecontroleerd worden.");
 define("Login_02","Uw certificaat is ingetrokken.");
 define("Login_03_No_Org_Certs","Organisatie (OA) certificaten worden niet aanvaard door CATS omdat deze niet eenvoudig naar een gebruikersaccount te herleiden zijn.");
@@ -152,12 +153,12 @@
 define("Statistic_01","beste antwoorden voor het onderwerp: ");
 define("Statistic_02","slechtste antwoorden voor het onderwerp: ");
 define("Statistic_03","vragen over dit onderwerp:");
-define("Statistic_04","gehaald");
+define("Statistic_04","geslaagd");
 define("Statistic_05","gezakt");
 define("Statistic_06","gebruiker informatie");
 define("Statistic_07","Gebruiker");
 define("Statistic_08","geregistreerde gebruikers");
-define("Statistic_09","administratoren");
+define("Statistic_09","beheerders");
 define("Statistic_10","root certificaten");
 define("Statistic_11","gebruikers met Class I certificaten");
 define("Statistic_12","gebruikers met Class III certificaten");
@@ -170,7 +171,7 @@
 define("Statistic_19","n.v.t.");
 define("Statistic_20","toets informatie"); /**/
 define("Statistic_21","datum");
-define("Statistic_22","toetsen gemaakt"); /**/
+define("Statistic_22","toetsen voltooid"); /**/
 define("Statistic_23","toetsen gehaald");
 define("Statistic_24","fran�ais"); /* ligne rajout� num�rotation d�caler a corrig� lors de l'int�gration Line numbering added offset corrected during the integration */
 define("Title_01","CATS onderwerpen");
@@ -179,7 +180,7 @@
 define("Title_04","CATS start toets");
 define("Title_05","CATS vorderingen");
 define("Title_06","CATS certificaat informatie");
-define("Topic_01","Note: You cannot declare answers as correct here, that have been declared incorrect below."); // ToDo
+define("Topic_01","Nota: u kan hier geen antwoorden als correct markeren die hieronder als foutief gemarkeerd zijn.");
 define("Topic_02","Onderwerpen Overzicht");
 define("Topic_03","vragen over dit onderwerp:");
 ?>
dutch.diff (15,252 bytes)   

Relationships

related to 0000759 closedTed Dutch translation of the UI 
related to 0001107 new CACert CATS Manual has only one page, which is mostly empty 

Activities

Ted

2011-08-22 21:59

administrator   ~0002315

Current status:

Translation finished, two reviewers needed, some minor technical problem has to be fixed.

INOPIAE

2011-08-31 04:32

updater   ~0002378

english version can be found here https://svn.cacert.org/CAcert/Education/CATS/lang/english.php

aphexer

2011-09-30 22:25

reporter   ~0002553

accept_Login_01: Dutch translation says "check BELOW certificate information". English doesn't say it's below or above or whatever.

accept_Login_04: I wouldn't translate, keep the English technical term.

accept_Login_11: "Vervalt op"

accept_Login_12: I replaced "oorkonde" with "attest".
"Registeren met dit certificaat?

".
"Enkel het serienummer van het certificaat zal opgeslagen worden. Als u echter een gedrukt attest wil aanvragen na succesvol afleggen van de toets kan het attest alleen uitgegeven worden met de Common Name van het certificaat!
".
"Gedrukte attesten kunnen niet worden uitgegeven voor anonieme certificaten (Common Name \"CAcert WoT User\").");

Button_08: "beste antwoord"

Button_09: "slechtste antwoord"

Check_Cert_01: "Indien u een document per post of per email wenst te ontvangen, dan moet uw naam in het certificaat opgenomen zijn!
U kan verder gaan met de registratie, maar u zal de optie verstuur per post of verstuur per email niet kunnen kiezen. Indien u wenst kan u deze registratie annuleren en opnieuw registreren met een ander certificaat, waarin uw naam opgenomen is."

certificateDocu_01: "Indien u wenst kunnen we een document opmaken waarin wordt bevestigd dat u geslaagd bent in de Assurer test. Het document zal opgemaakt worden op uw naam zoals aanwezig in uw digitaal certificaat.".

Note there is a spelling error in the English version of certificateDocu_01 (last word).

certificateDocu_02: "Nee, ik heb dit document niet nodig."

certificateDocu_03: "Ja, stuur me a.u.b. het document als een pdf bijlage per email (we gebruiken het email adres en naam zoals voorzien in het certificaat)"

certificateDocu_04: "Ja, stuur me a.u.b. het document per post naar het volgende adres:"

Class_Answer_05: Tenminste 1 antwoord moet als 'correct' gemarkeerd worden en er moeten minimaal 2 antwoorden opgegeven worden.

Class_Answer_07: What's a "cloze"?? Translating literally: "In een cloze moeten het correcte antwoord en het foute antwoord verschillend zijn".

Class_Answer_08: remove the dot at the end of the translation, it's not present in the English one.

Class_Progress_02: in the English translation there is a space after the dot.

Class_Progress_04: "vooruitgang in het leren"

Class_Progress_05: "Geen verdere informatie beschikbaar"

Class_Progress_06: "Geen verdere informatie beschikbaar voor:"

Note there is a spelling error in the English version of Class_Progress_06.

Class_Progress_07: "vra(a)g(en)"

Class_Progress_08: "foutief beantwoorde vragen"

Class_Question_03: in the English version there is a space at the end.

Class_Question_05: "Geen vragen beschikbaar in de database"

Class_Quiz_05: "Minimum vereist resultaat voor deze toets :"

Class_Quiz_08: "geslaagd"

Class_Quiz_10_AnonymousCert: "U maakte de toets m.b.v. een anoniem certificaat. U kunt dus geen gedrukt of PDF attest aanvragen.
"

Class_Quiz_11_RequestCert: "Attest aanvragen"

Class_Quiz_12_ExplainCert: replace "oorkonde" with "attest" twice, and replace "oorkondes" with "attesten" once.

Class_Topic_07: "Deactiveer onderwerp: alle vragen over dit onderwerp zullen ook gedeactiveerd worden."

Class_Topic_08: "Verwijder dit onderwerp, met alle gerelateerde vragen en antwoorden"

Collect_Question_01: difference with space and dot at the end

Collect_Question_02: "Ten minste 1 'gat' moet gedefinieerd zijn. Gaten worden gedefinieerd met [ ]. Het goede andwoord moet tussen de haken staan. Alle haken moeten gesloten worden."

Function_reallyDel_01: not sure what's meant with "erasure" in the English version, can't translate out of context.

Global_07: '<h4 class="centered">Geen gegevens beschikbaar</h4>'

Global_10: can't translate out of context

Global_17: "Login mislukt! Een geldig CAcert client certificaat is vereist."

Global_18: "Vraag ID"

Global_19: "Login mislukt"

Index_01: if no first capital in English then also no first capital in Dutch...

Menue_04: "Vooruitgang"

Statistic_04: "geslaagd"

Statistic_05: "gefaald"

Statistic_06: the English version seems to be a little bit German.

Statistic_09: "beheerders"

Statistic_16: "verzendwijze "

Statistic_22: "toetsen voltooid"

Statistic_23: "toetsen geslaagd"

Title_05: "CATS vooruitgang"

Topic_01: "Nota: u kan hier geen antwoorden als correct markeren die hieronder als foutief gemarkeerd zijn."Review finished :)

JSteijlen

2011-10-02 09:15

reporter   ~0002563

I've attached a diff where I added (most of) Alexanders remarks.

I'm not completely happy with the use of "attest". I agree it's a better term than "oorkonde", on the other hand a lot of people will have to turn to the dictionary.

>insert bunch of other points/issues/remarks that got lost when my browser crapped out for no apparent reason.<

JSteijlen

2011-10-02 09:24

reporter   ~0002564

Those concatenated strings like Class_Quiz_06--Class_Quiz_09 really should be replaced.

"You have achieved: %s and therefore you have passed the test."
"You have achieved: %s and therefore you have not passed the test."

Let the logic decide which to show, and fill in the %s of course.


I dare you to translate "minute". (Especially in a gettext environment like the main website.) Is it a) 60 seconds, b) very small, or c) part of a meeting transcript?
This a problem translators do encounter.

In a sentence a word may have one meaning. In another the same word may have a very different meaning, and should thus be translated differently.
Using concatenated strings you often encounter impossible translations. Because of context (what is meant here?) or because a correct translation here causes an incorrect translation somewhere else and vice versa.

Ted

2012-11-19 23:03

administrator   ~0003346

I applied the diff to the file and added it to svn.

I acknowledge the comments of JSteijlen, but unless we find someone to do the code changes we'll have to continue using what we have.

Since the diff is a significant change we'd still need two reviews. Or at least one more, if I count JSteijlen's remarks as a positive review... :-)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2011-08-22 21:14 Ted New Issue
2011-08-22 21:15 Ted Issue cloned: 0000970
2011-08-22 21:57 Ted Relationship added related to 0000759
2011-08-22 21:59 Ted Note Added: 0002315
2011-08-22 22:02 Ted Assigned To => Ted
2011-08-22 22:02 Ted Status new => needs work
2011-08-22 22:06 Ted Status needs work => needs review & testing
2011-08-31 04:32 INOPIAE Note Added: 0002378
2011-09-30 22:25 aphexer Note Added: 0002553
2011-10-02 09:09 JSteijlen File Added: dutch.diff
2011-10-02 09:15 JSteijlen Note Added: 0002563
2011-10-02 09:24 JSteijlen Note Added: 0002564
2012-11-19 23:03 Ted Note Added: 0003346
2012-12-27 17:13 Werner Dworak Relationship added related to 0001107